Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.

Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
Intranet Veřejný web

Zahájení realizace projektu Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice u Sv. Jiří

V dubnu tohoto roku došlo k zahájení realizace projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ, a ze státního rozpočtu ČR pod názvem „Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice u Sv. Jiří“. Projekt si klade za cíl zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí jak lékařského, tak nelékařského personálu naší nemocnice, které povede ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Celkem bude proškoleno 55 zaměstnanců v rámci 19 školících akcí.

V průběhu realizace tohoto projektu bude uskutečněno množství vzdělávacích aktivit, které budou pro personál nemocnice velkým přínosem. V jeho počátku dojde k sestavení komplexního systému rozvoje lidských zdrojů (SRLZ), který se bude týkat jak samotného dalšího profesního vzdělávání, tak i systému motivace a aktivace zaměstnanců k jejich dalšímu vzdělávání. V návaznosti na vytvoření SRLZ už bude docházet k realizaci samotného profesního vzdělávání. Tyto vzdělávací aktivity budou nastaveny tak, aby prohlubovaly či udržovaly kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců či je vzdělávaly v nových oblastech. Podstatnou plánovanou aktivitou tohoto projektu je i realizace školení v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, kdy bude zvláště dbáno na tuto problematiku v kategorii zaměstnanců ve věku nad 50 let, neboť tato cílová skupina je na trhu práce velmi ohrožena.

Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto projektu plně přispěje k ještě kvalitnějšímu a efektivnějšímu chodu naší nemocnice a tedy i spokojenosti jak jejích zaměstnanců, tak i pacientů.

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Copyright 2011 Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.