Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.

Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
Intranet Veřejný web

Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o., se sídlem Staniční 74, 31200, Plzeň vyhlašuje dne 15.5. 2024 výběrové řízení na:

2 rezidenční místa pro vzdělávání na rok 2024 v oboru Pediatrie.

Lhůta pro podání přihlášek je do 10.6. 2024. Přihlášky se podávají na recepci nemocnice.

Kriteria pro hodnocení uchazečů:

  • již ukončené nebo v nejbližších 3 měsících končící vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
  • zájem o práci v oboru pediatrie či praktického lékařství pro děti a dorost
  • trestní bezúhonnost
  • flexibilita, ochota vzdělávat se

Nutné doklady k přihlášení do výběrového řízení:

  • vyplněná přihláška a osobní dotazník (k dispozici na stránkách MZ ČR)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší než 3 měsíce)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • neověřená kopie získané odborné způsobilosti
  • potvrzení o zařazení do oboru vzdělávání Pediatrie (je-li již lékařem)
  • přehled odborné praxe (je-li již lékařem)

Copyright 2011 Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.