Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.

Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
Intranet Veřejný web

Lůžkové oddělení akutní péče

 • péče o děti od 0 do 19
 • příjem pacientů na doporučení PLDD či specialisty
 • příjem pacientů v akutním stavu bez doporučení
 • překlady pacientů z jiných zařízení

Provozní doba

Nepřetržitý provoz 24 hodin denně

Lůžkové oddělení 1 Lůžkové oddělení 2

Nabídka zdravotnických služeb a výhody pracoviště

Poloha a dostupnost

 • dobrá možnost parkování v areálu nemocnice
 • v dosahu MHD
 • příjemné prostředí pro děti
 • oddělená čekárna (možnost kojení, krmení dětí, možnost izolace zdravých dětí)
 • klidné, přátelské prostředí
 • provoz respektující požadavky dětí a jejich rodičů
 • přítomnost rodiče u dětského pacienta
 • dodržování práv dítěte

Lékařská péče

 • komplexní zdravotní péče o děti a dorost akutního charakteru
 • jednotka intenzivní péče
 • možnost laboratorního vyšetření nepřetržitě
 • možnost zapůjčení zdravotnických přístrojů (inhalátory, monitory dechu, váhy)
 • možnost následné péče v odborných ambulancích naší nemocnice
 • spolupráce se specialisty
 • spolupráce s FN Plzeň, FN Motol Praha

Možnost odborných vyšetření

 • v pípadě nutné hospitalizace denní spolupráce lékaře PLDD s lékařem na dětském oddělení
 • následná návaznost po propuštění (dřívější možnost ambulantního doléčení)
 • možnost vyšetření v odborných ambulancích (respirační poradna, rehabilitace, endokrinologie)
 • u dětí s chronickým respiračním onemocněním nebo sníženou imunitou možnost umístění v dětském stacionáři (MŠ)

Lůžkové oddělení ordinace se nachází v Budově A, Staniční 74, Plzeň.

Kontaktní osoba: MUDr. D. Pousková, tel. 377 266 647, e-mail: info@svjiri.cz

Copyright 2011 Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.